HungDragpo

Sprz?tanie biur - mycie okien - firma sprz?taj?ca

HungDragpoFirma powsta?a w 2011 roku. Naszym celem jest rozwj nastawiony wHungDragpo kierunku ulepszenia i poprawy us?ug sprz?taj?cych.

Celem firmy jest stworzenie optymalnych warunkw w ktrych klient mg?by podj?? racjonaln? decyzj? w oparciu o nowoczesne technologie stworzone z my?l? o ochronie ?rodowiska jak i walory ekonomiczne.

Czysto?? jest wyznacznikiem poziomu kultury cz?owieka maj?c to na wzgl?dzie chcemy stworzy? system, ktry pomo?e zrealizowa? najbardziej trudne zadania.

Praca w tej bran?y spowodowa?a, ?e posiadamy du?e do?wiadczenie w doborze maszyn, sprz?tu oraz personelu, ktry zawsze stanowi g?wn? o? przedsi?wzi?cia.

Naszym atutem jest punktualno?? i solidne wykonanie us?ugi oraz przyjazna cena.

HungDragpo

Zapraszamy do wsp?pracy

Wykonujemy us?ugi w zakresie:

- sprz?tanie wn?trz

- sprz?tanie biur

- mycie okien

- czyszczenie dywanw, wyk?adzin, tapicerki

- sprz?tanie po remontach

- koszenie trawnikw


HungDragpo HungDragpoHungDragpo

 
Pogoda
Firmy w Bizeo
katalog firm
Katalog stron WWW